HFD

Dobro došli u Fiziku za sve!

Fizika za sve je projekt predavanja za popularizaciju fizike. Svako predavanje kao cilj ima poticanje interesa za fiziku i prirodne znanosti.

Na ovoj stranici možete pronaći popis predavanja uz kratke opise i namijenjenu publiku. U slučaju interesa, molimo isputnite prijavu ovdje.