Rastava braka kad su djeca punoljetna

Rastava braka kad su djeca punoljetna

Rastava braka kad su djeca punoljetna i što rastava znači za djecu?

Ako u braku postoje djeca, koncept rastave će se mijenjati, točnije on će postati kompleksniji. Ovdje će bračni partneri prije procesa rastave morati odraditi postupak obaveznog savjetovanja, obiteljsku medijaciju i isto tako sastaviti plan i program o zajedničkoj roditeljskoj skrbi. Sukladno Obiteljskom zakonu, ukoliko bračni par ima maloljetno dijete, tada su dužni općinskom sudu priopćiti izvješće o obaveznom savjetovanju koje ne smije biti starije od 6 mjeseci, kao i plan o zajedničkoj skrbi. Obavezno savjetovanje se odrađuje na poziv Centra za socijalnu skrb, i na njemu se roditelji upoznaju s posljedicama razvoda na dijete.

U slučaju da se prilikom savjetovanja bračni partneri ne mogu dogovoriti oko pojedinih stvari, dužni su ići na postupak obiteljske medijacije. Rastava braka kad su djeca punoljetna je nešto jednostavnija stavka, točnije, ono ne traži sve navedene postupke kako bi se uvidjelo da će dijete biti dobro po rastavi. Kao punoljetna osoba, dijete ne traži dodatnu skrb, iako se prema Obiteljskom zakonu postoje obveze za uzdržavanje punoljetnog djeteta koje može trajati najdulje do njegove navršene dvadeset šeste godine. Rastava braka kad su djeca punoljetna sadrži samo navedenu stavku mogućeg uzdržavanja.

Rastava braka kad su djeca punoljetna i plan o roditeljskoj skrbi

Sukladno Obiteljskom zakonu, bračni partneri donose odluku o svim bitnim pitanjima koja se tiču njihove djece (radi se o maloljetnoj i punoljetnoj djeci). Rastava braka kad su djeca punoljetna ne sadrži plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi, dok je navedeno potrebno za maloljetnike. Što sadrži plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi? Ono sadrži sve bitne stavke koje su vezane za djetetov budući život i provođenje vremena sa jednim ili oba roditelja. Sadrži odluke koje su ključne za djetetov rast i razvoj. Plan o roditeljskoj skrbi određuju sami roditelji, ili po potrebi sud kojem je dodijeljen slučaj.

Rastava braka kad su djeca punoljetna ne sadrži naveden stavke, iako su roditelji i dalje obvezni uzdržavati svoje punoljetno dijete. Punoljetno dijete se uzdržava tijekom srednje škole, odnosno, do završetka studiranja, najkasnije do 26. godine života. Kod razvoda sa punoljetnim djetetom, bračnim parovima se preporučuje da precizno utvrde svoje obveze prema djetetu. Uzdržavanje se može odrediti prema odluci suda, sporazumom koje dodjeljuje sud, ili prema zajedničkom planu o roditeljskoj skrbi.

Rastava braka kad su djeca punoljetna i zajednička ili samostalna skrb

Nakon razvoda braka, svako dijete ima pravo ostvarivati osobne odnose sa svoja oba roditelja, osim ako nije određeno drugačije radi djetetove dobrobiti. Obiteljski zakon prepisuje kako oba roditelja imaju pravo dužnosti raspoređivati ravnopravno, zajednički te sporazumno. Rastava braka kad su djeca punoljetna ne znači da drugi roditelj nema obvezu prema djetetu. Roditelj i dalje treba donositi odluke koje su bitne za osobna prava djeteta, osobito ako je ono vezano za imovinska prava, medicinske postupke, liječenje ili izbor škole/fakulteta.

Stoga, kada bračni partneri razmišljaju o rastavi braka, poželjno je da u taj plan uključe i u ovome slučaju svoje punoljetno dijete. Rastava braka kad su djeca punoljetna je puno lakša radi pojednostavljenog procesa, i boljeg dogovora oko obveza prema djetetu. Važno je osvijestiti vlastitu komunikaciju s djecom i u skladi s njihovom dobi objasniti zašto rastava nastupa i kako će ona unijeti nove životne promjene. U Republici Hrvatskoj svaka obitelj je pod osobitom zaštitom same države, što znači da je Obiteljski zakon osmišljen kako bi bile zadovoljene sve strane.

Tagovi: