Prva obavijest

Poštovani kolege fizičari,

12. znanstveni sastanak HFD-a će se održati od 21. do 23. rujna 2020. u Rijeci na Sveučilišnom kampusu Trsat, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka. Sudionicima će biti ponuđen smještaj s popustom u nekoliko riječkih hotela i u studentskom domu, no mogu si po želji rezervirati i privatni smještaj. Stranica s prijavama i detaljima skupa će biti otvorena uskoro, o čemu ćemo članove obavijestiti putem elektronske pošte.

U ime Organizacijskog odbora 12. znanstvenog sastanka HFD-a,

s poštovanjem,

prof. dr. sc. Dijana Dominis Presterdr. sc. Marko Kralj
Predsjednica Organizacijskog odboraPredsjednik HFD-a
12. znanstvenog sastanka HFD-a
©  2020   Hrvatsko fizikalno društvoposljednja promjena: 10.03.2020.webmaster