Vrijeme održavanja skupa

3. - 5. listopada 2018.Rok za prijavu, uplatu kotizacije i rezervaciju smještaja

Rok za ranu registraciju: 15. SRPNJA 2018.
  

RANA KOTIZACIJA
(do 15.07.2018.)

KASNA KOTIZACIJA
(nakon 15.07.2018.)
ZNANSTVENICI

650 kn

850 kn
ČLANOVI HFD-a

550 kn

750 kn
UMIROVLJENI ČLANOVI HFD-a

350 kn

550 kn
STUDENTI *

450 kn

450 kn

*Cijene za STUDENTE odnose se samo na studente dodiplomskog studija, a studenti poslijediplomskog studija plaćaju punu cijenu kao znanstvenici, odnosno članovi HFD-a.

Uplata kotizacije

Molimo uplatiti kotizaciju na račun:

IBAN: HR7123600001101301202
Zagrebačka banka d.d., Savska 60, 10000 Zagreb
Opis plaćanja: ZS kotizacija za ime + prezime
Poziv na broj: 110-100-2018

Swift Code: ZABA HR2X (za uplate iz inozemstva)

Primatelj:
Hrvatsko fizikalno društvo (HFD)
Bijenička cesta 32, 10000 Zagreb

OIB: 04966634783

Po izvršenoj uplati poslat ćemo vam račun na mail adresu institucije navedene u prijavi.

Rok za predaju sažetaka

15. srpnja 2018.©  2018   Hrvatsko fizikalno društvoposljednja promjena: 19.6.2018.webmaster