OBRAZAC ZA PRIJAVU

Nakon ispunjavanja i slanja prijave, svaki sudionik mailom će dobiti potvrdu o primitku prijave, koja će sadržavati link na osobnu www stranicu za slanje sažetka. Adresa osobne stranice za slanje sažetka bit će oblika:
http://www.hfd.hr/cgi-bin/conf/zs2018/home.py?pwd=XXXXXX.


Registracija će se smatrati potpunom tek kad bude uplaćena KOTIZACIJA za sudjelovanje na skupu.

Zvijezdica (*) označava obvezna polja !

Osobni podaci

Ime (*):  Prezime (*): 

e-mail  (*):

Provjerite ovu e-mail adresu jer će preko nje ići sva daljnja komunikacija.

telefon:       


Ustanova

Naziv ustanove (*):

Adresa (*):

OIB ustanove (*):

e-mail (na koji HFD salje račun za kotizaciju) (*):


Istraživački status

Za najbolje poster prezentacije te najbolja predavanja znanstvenih novaka predviđene su nagrade. Sudjelovanje na sastanku bit ce u potpunosti pokriveno za najmanje 10 studenata (odabranih prema kvaliteti podnesenog sazetka rada, odnosno, u slucaju sudjelovanja bez izlaganja, pisma motivacije koje se podnosi umjesto sazetka).


 u znanstvenom zvanju

 u suradničkom zvanju (novaci, mladi istraživači na vanjskim projektima i sl.)

  student       Godina studija:       Mentor:


Vrsta izlaganja

Usmeno izlaganje

Poster

Usmeno izlaganje popraćeno posterom

Bez izlaganja


Potvrda

Provjerite podatke (posebno e-mail adresu) i pritisnite:
©  2018   Hrvatsko fizikalno društvoposljednja promjena: 21.5.2018.webmaster