ZNANSTVENI ORGANIZACIJSKI ODBOR


Vernesa
Denis
Ticijana
Ante
Saša
Vlasta
Dario
Marin
Krešimir
Maja

Smolčić (predsjednica),
Stanić (predsjednik)
Ban,
Bilušić,
Ceci,
Horvatić,
Hrupec,
Karuza,
Kumerički,
Varga Pajtler,

PMF,
OF,
IF,
PMF,
IRB,
IF,
OF,
OF,
PMF,
OF,

Zagreb
Osijek
Zagreb
Split
Zagreb
Zagreb
Osijek
Rijeka
Zagreb
OsijekLOKALNI ORGANIZACIJSKI ODBOR


Dario
Mirna
Sandra
Denis
Maja

Hrupec,
Jurković,
Požar,
Stanić,
Varga Pajtler,

OF,
OF,
PMF,
OF,
OF,

Osijek
Osijek
Zagreb
Osijek
Osijek
©  2015   Hrvatsko fizikalno društvoposljednja promjena: 21.5.2018.webmaster