Vrijeme održavanja skupa

11. - 13. listopada 2017.Rok za prijavu, uplatu kotizacije i rezervaciju smještaja

Rok za ranu registraciju: 15. SRPNJA 2017.
  

RANA KOTIZACIJA
(do 15.07.2017.)

KASNA KOTIZACIJA
(nakon 15.07.2017.)
ZNANSTVENICI

650 kn

850 kn
ČLANOVI HFD-a

550 kn

750 kn
UMIROVLJENI ČLANOVI HFD-a

350 kn

550 kn
STUDENTI

450 kn

650 kn


Uplata kotizacije
Molimo uplatiti kotizaciju na žiro račun br:

IBAN:HR8223400091110405477
(Privredna banka d.d., Račkoga 6, 10000 Zagreb)
SWIFT: PBZGHR2X

Primatelj:
ARISTIP D.O.O.
Sisačka cesta 14, 10020 Zagreb

OIB: 68600313414

Molimo staviti u opis plaćanja: HFD + ime + prezime


Rok za predaju sažetaka

15. srpnja 2017.©  2017   Hrvatsko fizikalno društvoposljednja promjena: 24.05.2017.webmaster