Program 10. znanstvenog sastanka Hrvatskog fizikalnog društva

Program u PDF formatu možete pogledati OVDJE

Zbornik sažetaka (PDF, 838 KB)

Trajanje usmenih izlaganja
Pozvana predavanja:  25 minuta (20 minuta izlaganja + 5 minuta za pitanja)
Ostala predavanja:     15 minuta (10 minuta izlaganja + 5 minuta za pitanja)

Poster prezentacije
Formati postera mogu biti A0 ili manji.
U programu su predviđena jednominutna usmena izlaganja (na jednoj do dvije transparencije) za
predstavljanje postera.©  2015   Hrvatsko fizikalno društvoposljednja promjena: 26.09.2017.webmaster