Poziv (PDF, 834 KB)
Poster (PDF, 270 KB)

Druga obavijest

Poštovani sudionici 10. znanstvenog sastanka HFD-a,

Ako vam je potreban predračun za kotizaciju, molimo vas da pošaljete upit (naznačiti vrstu kotizacije) mail-om na adresu info@dubrovnikadventures.com.


Prva obavijest

Poštovani kolege fizičari,

Zadovoljstvo nam je objaviti da će se 10. znanstveni sastanak Hrvatskoga fizikalnog društva održati od 11. do 13. listopada 2017. godine u Baški na Krku.

Znanstveni sastanak HFD-a, koji se organizira svake druge godine, tako će se po šesti put održati izvan Zagreba, u prelijepom gradiću Baški na Krku. Želja nam je na skupu okupiti što je moguće veći broj hrvatskih fizičara, iz domovine i onih koji su zaposleni u nekoj od znanstvenih institucija u svijetu.

Ovaj skup prilika je znanstvenicima da predstave kolegama najnovije rezultate rada na svojim znanstvenim projektima i uspostave nove suradnje te se njime ne namjerava nadomjestiti neka od usko specijaliziranih znanstvenih konferencija na kojima sudjelujemo diljem svijeta.

Cilj konferencije je, također, mladim znanstvenicima i studentima viših godina studija fizike dati pregled nad onime što rade hrvatski fizičari te ih potaknuti da izlože vlastita znanstvena dostignuća i ideje.

Kao i na prošlom sastanku, predvidjeli smo predavanja znanstvenih novaka i asistenata te nastojimo osigurati sredstva za nagradu najboljim mladim predavačima.

Želja nam je također ponovno dovesti što je moguće više studenata fizike viših godina studija. Ovo je iznimna prilika da se upoznaju sa širokim spektrom istraživanja i možda pronađu područje interesa za svoj budući znanstveni rad. Posebno pozivamo studente da aktivno sudjeluju na sastanku izlažući plakate s istraživanjem u kojem su sudjelovali tijekom izrade studentskih seminara, tijekom suradnje sa znanstvenim grupama ili predstave diplomski rad čija izrada je u tijeku. Nastojimo osigurati sredstva i za nagradu za najbolji plakat koji je izradio preddiplomski student te za financiranje sudjelovanja na sastanku za studenate koji će biti izabrani prema kvaliteti podnesenog sažetka rada, odnosno, u slučaju sudjelovanja bez izlaganja, pisma motivacije (koje se podnosi umjesto sažetka rada) koje ukratko objasnjava želju za sudjelovanjem na skupu. Grupa HFD-a 'Žene u fizici' osigurava sredstva za sudjelovanje dvije studentice na sastanku.

Svjesni teške financijske situacije u kojoj se nalazi hrvatska znanost, činimo maksimalne napore da troškovi sudjelovanja budu smanjeni na najmanju moguću mjeru. Stoga smo sastanak skratili na tri dana (dva noćenja) i minimizirali kotizaciju te nastojimo osigurati organizirani prijevoz uz minimalne troškove.

Pozivamo voditelje svih laboratorija i grupa da organiziraju prijave svojih suradnika, posebice mladih znanstvenika i tako kolegama predstave svoje najnovije rezultate rada.

U ime Organizacijskog odbora 10. znanstvenog sastanka HFD-a,

s poštovanjem,

izv. prof. dr. sc. Vernesa Smolčićprof. dr. sc. Denis Sunko
Predsjednica Organizacijskog odbora       Predsjednik HFD-a
10. znanstvenog sastanka HFD-a


©  2017   Hrvatsko fizikalno društvoposljednja promjena: 20.09.2017.webmaster