SADRŽAJ OVIH STRANICA ODNOSI SE NA
RAZDOBLJE OD 2003. DO 2009. GODINE


Prema uputama Europskog fizikalnog društva 2.6.2003. u HFD-u je
osnovana prva radna grupa "Žene u fizici" u sastavu:

Prof. dr. sc. Anđelka Tonejc, PMF, Zagreb,    andelka@phy.hr
Dr. sc. Bojana Hamzić, IF, Zagreb,                 bhamzic@ifs.hr
Dr. sc. Vlasta Mohaček-Grošev, IRB, Zagreb,  mohacek@irb.hr

Svrha postojanja ovakvih grupa potaknuta je činjenicom da je broj znanstvenica u fizici u svim zemljama vrlo mali (ispod 15%) te se predlaže pronalaženje mogućnosti kako bi se udio žena u fizici povećao (http://www.eps.org/divisions/womengroup.html).Europska komisija (EC) je pred par godina pokrenula EC projekt "Žene i znanost" kojim se željelo točno ustanoviti koliko znanstvenica ima po pojedinim zemljama, koliki je broj znanstvenica u pojedinim zvanjima i koliki broj znanstvenica je zastupljen u tijelima uprave i odlučivanja (Helsinška grupa žena u znanosti). Ustanovljeno je da znatno veći broj žena završava pojedine fakultete nego što ih nastavlja znanstvenu karijeru te se pokušava pronaći način da se što veći broj žena zadrži u znanosti. Ustanovljeno je također da u najvišim zvanjima te u tijelima odlučivanja i upravljanja sudjeluje znatno manji broj žena od njihovog ukupnog učešća u znanosti (indirektna diskriminacija).