Zbornik radova

Omot

Impresum

Sadržaj......................................................................................................................................................................4

Predgovor.................................................................................................................................................................9
 
                                                                                            PLENARNA PREDAVANJA

Nikola Poljak, Hrvoje Mesić
Poučavanje o konceptu atmosferskog tlaka......................................................................................................10

Luca Spetić, Marko Movre, Planinka Pećina
Učionica kao kreativna radionica........................................................................................................................14

Sanja Bulat, Biljana Stojičić, Mirjana Božić
Seiche u prirodi i školskoj laboratoriji.................................................................................................................21

Ivan Dojčinović, Vladan Mladenović, Slađana Nikolić
Novi pristup nastavi fizike u Republici Srbiji u skladu sa Okvirom nacionalnog kurikuluma.............................................................................................................................................................28

Zvonimir Peranić, Sandro Car, Tina Premate
Zastupljenost STEM područja u prijedlogu Cjelovite kurikularne reforme....................................................34

Vladimir Paar
Hrvatski kurikul u srednjoeuropskom i STEM kontekstu.................................................................................42

Nataša Erceg, Ivica Aviani, Vanes Mešić, Matko Glunčić,  Gordana Žauhar
Konceptualni test molekularno-kinetičke teorije plina - suvremeni metodički
alat za kreiranje učinkovite nastave fizike
(pozvano predavanje).........................................................................47

Sanja Dolanski Babić, Planinka Pećina
Grafički prikazi u zadacima iz fizike za studente medicine..............................................................................54

Melita Sambolek, Vlado Halusek, Jasminka Buljan Culej
Zastupljenost zadataka iz fizike u istraživanju TIMSS 2015 Prirodoslovlje za 4. razred osnovne škole......61

Josip Baotić, Željka Mioković, Snježana Švelec, Vanja Radolić
Stavovi učenika i studenata osječke regije prema rješavanju fizikalnih problema......................................68

Ivan Novosel
Poučavanje istraživačkih vještina u gimnazijskoj nastavi fizike.....................................................................76

Željko Jakopović
Zašto je važno razvijati vještine istraživanja pojava i rješavanja problema u nastavi fizike?.....................83

Ines Dukić
Diferencijacija u nastavi fizike.............................................................................................................................90

Nikolina Novosel
Konceptualno razumijevanje Newtonovih zakona
i primjena na rješavanje zadataka.......................................................................................................................95

Ljubiša Nešić
Fizika Guliverovih putovanja (pozvano predavanje)..........................................................................................103

Vjera Lopac
Što se krije u zakonima fizike? – Pedagoško naslijeđe Richarda Feynmana.................................................110

Verica Jovanovski
Fizika - pokretačka „sila“ četvrte industrijske revolucije?!.............................................................................117

Zrinka Mavračić
Nastava fizike kroz projekt europskog programa Erasmus+.........................................................................124

Dubravka Salopek Weber
Cijena istraživačke nastave fizike......................................................................................................................130

Luka Zurak, Martina Barac, Ljubomir Špirić, Nataša Erceg, Marin Karuza
Istraživanje strukture atoma u srednjoj školi primjenom suvremene tehnologije....................................137

 

                                                                                            PREDAVANJA

Marko Grba
Kako u nastavi pristupiti interpretaciji modela i teorija fizike......................................................................144

Ines Vlahović, Matko Glunčić, Vladimir Paar
Proučavanje Newtonovih jednadžbi gibanja pomoću animacija
u programskom jeziku Python u osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju.............................................150

Mirko Nagl, Nikola Gledić, Biljana Drobnjak, Slađana Nikolić
Interdisciplinarni pristup nastavi kao preduslov za razvoj međupredmetnih kompetencija...................157

Anita Karaban
Priče iz fizike........................................................................................................................................................162

Mladen Vidović
Cijevni ksilofon za posebne odgojno-obrazovne skupine – primjer projektne nastave fizike..................167

Ana Buchberger Đaković, Petar Jelača, Patricija Nikolaus, Vedran Vedriš
Fizika u igri...........................................................................................................................................................173

Slavica Bernatović
Fizika u solarnim ćelijama..................................................................................................................................179

Slavoljub Radulović
Međunarodni stručni skupovi o nastavi fizike u srednjim školama, Aleksinac 2013. – 2017.....................185

Maida Birač, Danijela Šumić
Pokažimo da je zanimljivo!.................................................................................................................................192

Savica Pavišić, Tanja Paris
Učenje i življenje Pestalozzi vrijednosti i načela u nastavi fizike..................................................................198

Tanja Ćulibrk, Sanja Martinko
Učenički projekti – put prema istraživačkoj nastavi fizike............................................................................203

Mladen Klaić
Učeničko povezivanje iskustvenih spoznaja o sili i mjerenju elastične sile.................................................210

Danijel Ptičar, Vesna Marić, Antonio Svedružić
Alternativne metode izrade zadataka iz fizike u sustavu Moodle................................................................217

 

                                                                                            RADIONICE

Anita Sečan
Primjena interaktivnih materijala u nastavi fizike osnovne škole..............................................................224

Berti Erjavec
Istraživački usmjerena nastava fizike na Bungee jumping primjeru
temeljena na analizi video snimke...................................................................................................................228

Branka Grgić, Vjekoslav Jakopec, Anđelka Jalušić, Luca Spetić
Razvoj vještina istraživanja pojava na temi Elastična sila.............................................................................233

Branka Grgić
Uvođenje u nastavu fizike - mentori i pripravnici...........................................................................................236

Goran Pintarić
Upotreba mikroračunala u nastavi fizike.........................................................................................................241

Jasenka Celić, Karolina Dvojković
Neke linearizacije funkcija.................................................................................................................................246

Luca Spetić, Ana Sušac, Planinka Pećina
Unutarnja energija i toplina...............................................................................................................................252

Marica Kučan, Ana Buchberger Đaković
Fizika izvan učionice............................................................................................................................................255

Melita Sambolek, Valentina Novak, Anica Hrlec
Labos kutija..........................................................................................................................................................259

Tomislav Horvat, Damir Kliček
Prigušeno titranje – istraživačka nastava.........................................................................................................266

 

                                                                                            POSTERI

Damira Čupić
Moderni laboratorij fizike...................................................................................................................................273

Branka Dresto-Alač, Gordana Žauhar
Evaluacija uvjeta upisa na visoka učilišta s obzirom na uspješnost studiranja...........................................278

Ivana Krulj, Ljubiša Nešić, Dragan Radivojević
Refleksione difrakcione rešetke kao priručno nastavno sredstvo................................................................285

Velimir Labinac, Ivan Pribanić, Marko Jusup, Tarzan Legović, Nives Klobučar
Zračenje antene pametnog telefona.................................................................................................................291

Velimir Labinac, Luka Zurak, Marin Karuza
Ogib na pukotini...................................................................................................................................................298

Ana Paradžik, Marija Jurišić Šarlija
Dani prirodoslovlja u Zdravstvenoj školi Split..................................................................................................305

Ana Paradžik, Marija Jurišić Šarlija
Mjerenje bioelektričnih potencijala uz primjenu informacijsko-komunikacijske tehnologije..................308

 

                                                                                            SAŽETCI

Sažetci I .................................................................................................................................................................313

Sažetci II ................................................................................................................................................................317

 
Kazalo autora........................................................................................................................................................322