Deset predizbornih pitanja o znanosti i obrazovanju


Hrvatsko fizikalno društvo sastavilo je deset pitanja o znanosti i obrazovanju koje šalje političkim strankama koje sudjeluju na izborima 2015. godine. Svi odgovori bit će objavljeni na mrežnim stranicama HFD-a redom kako će pristizati.

1 - Ulaganja u znanstvena istraživanja i razvoj vraćaju se kroz značajan rast proizvodnje [1], kao i višestruki rast BDP-a u odnosu na uložena sredstva [2]. 2013. godine prosječno ulaganje u znanost u EU bilo je 2 posto BDP-a, a cilj je da do 2020. to ulaganje naraste na 3 posto [3]. Koliko ulaganje u postotku našeg BDP-a bi bilo primjereno za našu zemlju tijekom sljedeće četiri godine u odnosu na prosjek EU (više, manje, ili otprilike toliko) i zašto?

2 - U Republici Hrvatskoj ulaganje u istraživanja i razvoj za 2013. godinu iznosilo je 0,81 posto našeg BDP-a. Zacrtani cilj 2013. godine bio je da do 2020. godine ulaganje bude 1,4 posto [3], a prema nacionalnoj strategiji iz 2014. godine očekivanje se popelo na 2 posto [4]. Koje konkretne mjere ćete poduzeti kako bi taj postotak do kraja mandata 2019. godine došao blizu tih iznosa, te gdje ćete i kako pronaći potrebna dodatna sredstva?

3 - Da bi znanstvena istraživanja potakla ekonomski rast, važno je da postoji uspješna suradnja izmedu znanosti i gospodarstva. Je li ta suradnja dovoljno kvalitetna, koji su danas glavni izazovi u toj suradnji, te na koji načine ćete postići da se ona dodatno unaprijedi?

4 - Tijela koja igraju ključnu ulogu u financiranju znanosti su Hrvatska zaklada za znanost i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Što smatrate da su ključni kriteriji za dodjelu sredstava našim znanstvenicima? Dodatno, držite li da je potrebno, te ako da, kako konkretno planirate poboljšati nadzor nad kvalitetom, učinkovitošcu, profesionalnošcu i etičkom postupanju tih tijela?

5 - Ove godine na Šangajskoj listi od 500 najboljih svjetskih sveučilišta nije bilo niti jednog hrvatskog [5]. Što su glavni uzroci za takav njihov status i smatrate li potrebnim da se to promijeni - ako da, kako, ako ne, zašto?

6 - Koje su, po vašem mišljenju, dvije najvažnije pozitivne stvari, a koje dvije najozbiljnije negativnosti u našem sustavu znanosti, te kojim mjerama i kojom dinamikom ćete ove pozivne dodatno poticati, a negativne suzbijati?

7 - Osim znanosti, segment koji nas izuzetno zanima je obrazovanje, i to od predškolskog do visokog obrazovanja. Za početak, smatrate li da su položaj i ugled u društvu naših učitelja i nastavnika na primjerenoj razini, te ako nisu, što ćete poduzeti da se ta situacija poboljša?

8 - Prema PISA testiranju provedenom 2012. godine, naši učenici su u svim kategorijama bili ispod prosjeka među zemljama koje su sudjelovale [6]. Što su uzroci za takav rezultat, te koje mjere ćete poduzeti da na PISA testiranjima 2018. i 2021. godine naši učenici ostvare bolje rezultate?

9 - Ima li u svakom od segmenata vertikale obrazovanja (osnovnim školama, srednjim školama i fakultetima) premalo ili previše zaposlenih (molimo da obrazložite odgovore) te hoće li cilj vaših reformskih poteza u konačnici biti smanjivanje ulaganja u obrazovanje ili povećanje njegove kvalitete?

10 - S obzirom da je u tijeku cjelovita kurikularna reforma, zanima nas što bi po vašem mišljenju trebala biti temeljna načela i kriteriji za ovu, ili bilo koju drugu reformu nastavnog sadržaja. Posebno, smatrate li da obrazovanje prije osamnaeste godine u suvremenom društvenom i ekonomskom okruženju treba stavljati veći naglasak na usvajanje temeljnih znanja, ili na uvježbavanje posebnih vještina?

Ako u programima stranaka postoje neki dijelovi vezani za znanost i obrazovanje koji su izuzetno važni, a nisu bili pokriveni ovim pitanjima, pozivamo stranke da ih svakako iznesu i mi ćemo ih objaviti zajedno s ostalim odgovorima.

Reference

[1] From 1948-2007, 58% of growth in manufacturing output is attributable to R&D.
C. Hulten, "Growth Accounting" Handbook of the Economics of Innovation, vol. 2,
pp. 987-1031 (2010).
[2] For every 1/2 % of gDP investment in R&D, a nation’s gDP increases by 9.5%.
T. Bayoumia, D.T. Coe, and E. Helpman, "R&D spillovers and global growth"
Journal of International Economics, vol. 47, pp. 399-498 (1999).
[3] GERD - Gross domestic expenditure on R&D (2013)
link na dokument
[4] Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije Republike Hrvatske (2014).
link na dokument
[5] Academic Ranking of World Universities (2015)
link na dokument
[6] Croatia, Student performance (PISA 2012)
link na dokument