16. LJETNA ŠKOLA MLADIH FIZIČARA

Božava, Dugi otok, 18.-24. 6. 2000.

Fizika na prijelazu stoljeća

P R O G R A M

Ponedjeljak, 19.06.1999.

9.00 Vladimir Paar: Interdisciplinarnost fizike u modernoj znanosti
11.00 Boris Rakvin: Magnetske rezonancije i njihova primjena u istraživanju prirodnih i sintetičkih tvari
poslijepodne Praktikum

Utorak, 20.06.1999.

9.00 Mladen Vrtar: Metode medicinske fizike u modernoj radiološkoj dijagnostici
11.00 Selma Supek: Dinamičko oslikavanje moždanih funkcija magnetoencefalografijom
poslijepodne Praktikum

Srijeda, 21.06.1999.

9.00 Ana Mišević: Studenska sekcija Hrvatskog fizikalnog društva poslijepodne Praktikum

Četvrtak, 22.06.1999.

IZLET

Petak, 23.06.1999.

9.00 Ivica Picek: Kozmočestična fizika: problem tamne tvari i tamne energije
11.00 Branka Ivančan-Picek: Fizika atmosfere - meteorologija na prijelazu stoljeća
poslijepodne Praktikum

Organizacija praktikuma: Selim PAŠIĆ