XV. hrvatski simpozij o
nastavi fizike

07. - 08. travnja 2021.

Prva obavijest

Poštovane kolegice, poštovani kolege,

Nastavna sekcija Hrvatskog fizikalnog društva i Agencija za odgoj i obrazovanje nastavljaju s organiziranjem tradicionalnog bienalnog susreta učitelja i nastavnika fizike na kojem oni iznose svoja iskustva u nastavnom radu, rezultate istraživanja i ideje. Zbog izazovne situacije u kojoj se trenutno nalazimo, skup će se u potpunosti održati online s problematikom koja to reflektira. Stoga je tema skupa posvećena nastavi fizike na svim razinama obrazovanja u online okruženju. Za prijavu Vaših radova predlažemo podteme:

 • Novi kurikul fizike i njegove primjene
 • Vrednovanje odgojno obrazovnih ishoda i učeničkih postignuća u regularnoj i online nastavi fizike
 • Istraživački usmjerena učionička i online nastava
 • IKT, pokusi i projektni zadaci kod kuće u nastavi fizike
 • Fizika u nastavi ostalih predmeta i u suvremenom društvu
 • Nastava fizike za učenike s posebnim potrebama (daroviti učenici, učenici s poteškoćama)
 • Obrazovanje i stručno usavršavanje nastavnika
 • Uvođenje novih znanstvenih spoznaja u nastavu fizike
 • Konceptualno razumijevanje
 • Psihološki i pedagoški aspekti nastave na daljinu

Online plenarna izlaganja, poster sekcije, izlaganja i radionice na paralelnim sekcijama organizirat će se prema broju prijavljenih radova. Iako će se omogućiti predavanja uživo, kako bi se izbjegle tehničke poteškoće sve radove je potrebno snimiti unaprijed u skladu s tehničkim uputama koje će biti objavljene u propozicijama. Dijelove radionica je moguće snimiti unaprijed, no od autora se očekuje aktivno vođenje radionice uživo u online okruženju.

Knjiga sažetaka, kao i sve ostale informacije u vezi Simpozija, bit će objavljene i na web-stranicama Nastavne sekcije HFD-a. Zbornik radova neće se tiskati, već će biti objavljen u online izdanju.

Važni rokovi:

 • 18.1.2021. Rok za prijavu radova i slanje sažetaka
 • 15.2.2021. Rok za slanje cjelovitih prihvaćenih radova (bez video materijala)
 • 15.3.2021. Obavijest o prihvaćanju cjelovitih radova
 • 25.3.2021. Predaja video materijala odobrenih radova i objava programa
 • 5.4.2021. Konačan rok za prijavu na simpozij
 • 7.-8.4.2021. Održavanje XV. simpozija o nastavi fizike

Za sudjelovanje na skupu, učitelji i nastavnici se prijavljuju putem ettaedu sustava Agencije za odgoj i obrazovanje. Prijave sažetaka i cjelovitih radova (plenarnog izlaganja, radionice) moguće je prijaviti putem online obrasca na poveznici koja će biti objavljena na web stranici Simpozija.

Pozivamo Vas da sudjelujete u radu Simpozija s priopćenjem ili bez priopćenja.

Srdačan pozdrav i nadam se da se vidimo!

U ime Organizacijskog odbora Simpozija,

izv. prof. dr. sc. Nikola Poljak

Važni rokovi

Organizacijski odbor

Gordan Pihač, prof.

AZOO, Zagreb

doc. dr. sc. Tatjana Ivošević

AZOO, Rijeka

dr. sc. Verica Jovanovski

AZOO, Osijek

dr. sc. Katarina Jeličić

Fizički odsjek PMF-a u Zagrebu

Karolina Matejak Cvenić, prof.

Fizički odsjek PMF-a u Zagrebu

izv. prof. dr. sc. Nikola Poljak

Fizički odsjek PMF-a u Zagrebu

Ivana Štibi, prof.

Odjel za fiziku Sveučilišta u Osijeku

Danijela Kuveždić

Odjel za fiziku Sveučilišta u Osijeku

prof. dr. sc. Mile Dželalija

Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu

doc. dr. sc. Ivana Jelovica Badovinac

Odjel za fiziku i Centar za mikro- i nanoznanosti i tehnologije, Sveučilište u Rijeci

mr. sc. Tatjana Pranjić-Petrović

Građevinska tehnička škola Rijeka

Planinka Pećina, dipl. ing.

Fizički odsjek PMF-a u Zagrebu

Patricija Nikolaus

Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka

Mijo Dropuljić

OŠ Strožanac, Podstrana

Marko Movre

XV. gimnazija Zagreb

Irena Peruš

Osnovna škola Ljubo Babić Jastrebarsko

Melita Sambolek

Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec