Djelatnosti Hrvatskog fizikalnog društva uključuju aktivnosti koje se odvijaju u okviru sekcija i kroz realizaciju niza projekata posebno financiranih od Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Društvo izdaje Matematičko-fizički list (u suradnji s Hrvatskim matematičkim društvom), popularni časopis za učenike, nastavnike i studente koji ima 50-godišnju tradiciju izlaženja.
Do 2011. godine Društvo je izdavalo znanstvene časopise FIZIKA A i FIZIKA B. Časopis FIZIKA B je ugašen, a FIZIKA A je pridružena obitelji European Physical Journal časopisa.